Vol 14, No 3(53) (2019)

Rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce i na świecie

Spis treści

Introduction

Władysława Szulakiewicz

Scientific articles

Barbara Kalinowska-Witek
Joanna Sosnowska
Władysława Szulakiewicz
Ewa Maria Barnaś-Baran
Monika Hajkowska
Witold Chmielewski
Urszula Ordon

Reviews

Beata Topij-Stempińska