Edukacja polonistyczna wobec integracji w klasach I-III

Krystyna Zabawa

Abstrakt


W artykule zostało podjęte zagadnienie relacji edukacji polonistycznej do szeroko rozumianego pojęcia integracji w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej. W części wstępnej autorka referuje spory wokół terminu "integracja" oraz nauczania zintegrowanego, a także odnosi się do niejasności i nieporozumień wokół nich. Pierwsza część tekstu poświęcona jest konieczności i szczególnej roli polonistycznego (zwłaszcza językowego) kształcenia przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kontekście wymogów integracji. Druga część to analiza możliwości wykorzystania kształcenia językowego oraz literackiego w integrowaniu wiedzy, doświadczenia i umiejętności uczniów. Autorka odnosi się przy tym do wymogów podstawy programowej, proponując praktyczne rozwiązania, pomagające wcielić ją w życie. W podsumowaniu zostaje podkreślona konieczność zachowania specyfiki edukacji polonistycznej, która powinna skupiać się przede wszystkim na świadomości językowej, na słowie oraz na dziele literackim. Wymiar integrujący nie może przysłonić tych najważniejszych, swoistych celów.

Słowa kluczowe


edukacja polonistyczna; integracja; nauczanie zintegrowane; kształcenie językowe; podstawa programowa; komunikacja; język; kształcenie literackie; utwór literacki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałachowicz J., Początkowe kształcenie zintegrowane – problemy teoretyczne i praktyczne, [w:] Renesans (?) nauczania całościowego. Współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego, pod red. D. Klus-Stańskiej, M.J. Szymańskiego, M.S. Szymańskiego, Warszawa 2003.

Cackowska M., Książka obrazkowa dla dzieci, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, pod red. D. Klus-Stańskiej, M. Szczepskiej- Pustkowskiej, Warszawa 2009, s. 312-330.

Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2009.

Dagiel M., O możliwościach pracy z tekstem literackim w perspektywie integracji, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego, pod red. H. Kosętki, J. Kuźmy, Kraków 2000, s.145-149.

Gąsiorek K., Uczeń w wieku wczesnoszkolnym jako twórca języka, [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2011, s. 295-306.

Karbowniczek J., Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po wprowadzeniu reformy systemu oświaty, Częstochowa 2008.

Kida J., Tendencja nowatorskie i integracyjne w zakresie komunikacji literackiej i kulturalnej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego, pod red. E. Marek, R. Więckowskiego, Piotrków Trybunalski 2000.

Klus-Stańska D., Polska wersja integracji treści w perspektywie teorii psychologicznych, czyli dlaczego ogórek nie śpiewa?, [w:] Zreformowana wczesna edukacja – od refleksji ku działaniom nauczyciela, pod red. M. Nowickiej, Warszawa 2005.

Klus-Stańska D., Powtórka z oczywistości, czyli integracja to nie wszystko, [w:] Edukacja polonistyczna na rozdrożach. Spotkania z językiem polskim w klasach I-III, pod red. D. Klus-Stańskiej, M. Dagiela, Olsztyn 1999, s. 108-113.

Klus-Stańska D., Tworzenie znaczeń a klimat językowy lekcji, [w:] Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2000, s. 137-149.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.

Kobiela E., O wartościach ilustracji w lekturach klas niższych i możliwościach percepcyjnych dzieci, „Życie Szkoły” 1987/4.

Mucha K., Kształcenie polonistyczne w wybranych podręcznikach I etapu edukacyjnego, [w:] Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język, pod red. H. Synowiec, Kraków 2007, s. 144-153.

Nowicka M., Praca z tekstem literackim dla dzieci – szansa czy przeszkoda w edukacji do innego, [w:] Światy dziecięcych znaczeń, pod red. D. Klus- -Stańskiej, Warszawa 2004.

Polański E., Bujak-Lechowicz J., Dziecko wobec tekstów kultury a świat wartości – ujęcie kognitywne, [w:] Dziecko-język-tekst, pod red. B. Niesporek- Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2010, s. 295-304.

Szefler E., Nowe podejście do roli czytania i czytelnictwa współczesnego ucznia klas I-III i jego odzwierciedlenie w programach edukacji zintegrowanej, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia zintegrowanego, pod red. H. Kosętki, J. Kuźmy, Kraków 2000, s. 407-438.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787