Vol 8, No 29/3 (2013)

Wychowanie do dialogu

Spis treści

Introduction

Jolanta Karbowniczek, Barbara Surma
PDF
9-11

Scientific articles

Marian Śnieżyński
PDF
13-22
Aneta Kamińska
23-32
Sylwia Biel
PDF
33-56
Magdalena Świgost, Marta Kromka
PDF
57-69

Practice

Dialog międzykulturowy. Przykład z Węgier
Zsuzsanna Gajdóczki
71-74
Czego nauczyła nas Maria Montessori?
Grazia Honegger Fresco
75-78
Dialog jest naturalnym środowiskiem przebywania z dzieckiem wywiad z Zofią Żuczkowską rozmawia Krystyna Zabawa
Krystyna Zabawa
PDF
79-95

Reviews

Komunikacja w rodzinie, czyli jak rozmawiać z dzieckiem Recenzja książki: Marian Śnieżyński, Dialog w rodzinie, Akademia IGNATIANUM w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
Andrzej Grudziński
PDF
97-100
Konstruktywizm a wychowanie do dialogu Recenzja książki: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej pod redakcją naukową Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, Barbary Dudel, Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow, Impuls-Uniwersytet w Białymstoku, Kraków-Białystok 2013
Barbara Surma
PDF
101-104

Conference Reports

Środowisko edukacyjne zdolnego ucznia Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 26 września 2013 roku
Aneta Kamińska
PDF
105-107
Różnice – edukacja – inkluzja Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Gdańsk, 19-21 września 2013 roku
Marzena Chrost
PDF
109-116

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Petit escargot porte sur son dos sa maisonette, czyli scenariusz zajęć z języka francuskiego dla przedszkolaków
Tatiana Konderak
PDF
117-126

Visiting the...

Z wizytą na kameruńskiej ziemi wywiad z s. Reginą przebywającą od 14 lat na misjach w Kamerunie, rozmawia Martyna Szczotka
Martyna Szczotka
PDF
127-134
„Razem możemy więcej” Z wizytą w Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży im. św. Wincentego à Paulo w Krakowie
Joanna Miklas
PDF
135--136

Bibliography

Wychowanie do dialogu Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii
Agata Arkabus
PDF
137-144