Subtelne różnicowanie wzrokowe a identyfikowanie liter w izolacji. Doniesienia z badań

  • Joanna Skibska Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Pedagogiki
Słowa kluczowe: subtelne różnicowanie wzrokowe, percepcja wzrokowa, identyfikacja liter

Abstrakt

Tekst został poświęcony badaniom poziomu subtelnego różnicowania wzrokowego oraz określeniu zależności, jaka zachodzi pomiędzy różnicowaniem wzrokowym a identyfikacją liter w izolacji. Badania odnoszą się również do istnienia zależności pomiędzy dokładnością odwzmorowywania figur prostych oraz złożonych i różnie ułożonych w przestrzeni. Oznacza to, że wśród figur składających się na próbę odwzorowywania figur geometrycznych można wyłonić te, które w swojej grupie warunkują dokładność odwzorowywania pozostałych figur. W związku z uzyskanymi wynikami badań, bardzo istotne i uzasadnione staje się podejmowanie działań zmierzających do wykonywania przesiewowych badań diagnostycznych, pozwalających wyłonić uczniów, którzy powinni zostać skierowani na specjalistyczne badania diagnostyczne. Na ich podstawie szkoła będzie mogła podjąć profesjonalne działania pomocowe, mające na celu korygowanie i kompensowanie funkcji, które decydują o przebiegu dalszej edukacji.

Bibliografia

Arnheim R., Myślenie wzrokowe, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.

Budohoska W., Grabowska A., Dwie półkule jeden mózg, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.

Klus-Stańska D., Wprowadzenie do książki, [w:] (Anty)edukacja wczesnoszkolna, red. D. Klus-Stańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.

Pąchalska M., Rehabilitacja neuropsychologiczna, UMCS, Lublin 2008.

Skibińska H., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1996.

Skibska J., Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Spitzer M., Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Szuman S., Psychologia wychowawcza wieku szkolnego, Wydawnictwo Wiedza Zawód Kultura, Kraków 1947.

Zawadzka E., Domańska Ł., Zaburzenia spostrzegania, [w:] Podstawy neuropsychologii klinicznej, red. Ł. Domańska, A.R. Borkowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

Opublikowane
2017-07-01
Jak cytować
Skibska, J. (2017). Subtelne różnicowanie wzrokowe a identyfikowanie liter w izolacji. Doniesienia z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), 59-70. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1244.04