The Good Start Method for English – odpowiednik Metody Dobrego Startu w nauczaniu języka angielskiego

Słowa kluczowe: Metoda Dobrego Startu, The Good Start Method for English, język angielski, nauczanie, edukacja językowa, edukacja przedszkolna

Abstrakt

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz znana i stosowana jest w polskiej edukacji już od ponad pięćdziesięciu lat i przynosi znakomite efekty. Metoda wciąż jest w fazie rozwoju, ubogacając kolejne materiały, a od 2011 roku dostępna jest także wersja metody nauczania języka angielskiego w postaci The Good Start Method for English. W pierwszej części artykułu przedstawiam sylwetkę prof. Marty Bogdanowicz, opisuję genezę powstania, główne cele i założenia Metody Dobrego Startu oraz przedstawiam strukturę jej zajęć. W dalszej części skupiam się na The Good Start Method for English, czyli opartej na MDS metodzie nauczania języka angielskiego i wspomagania rozwoju skierowanej do dzieci 5- i 6-letnich objętych obowiązkiem szkolnym oraz uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Prezentuję charakterystykę grupy odbiorców oraz specyfikę prowadzenia zajęć językowych z dziećmi. Następnie przedstawiam cele, założenia i strukturę metody oraz zawartość jej programu. Na końcu prezentuję efekty GSM na podstawie dostępnych wyników badań pilotażowych.

Biogram autora

Agnieszka Wierzchosławska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Doktorantka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogiki. Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Językowego (j. francuski), filologii romańskiej oraz Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Czynny nauczyciel wychowania przedszkolnego, lektor języka francuskiego, członek stowarzyszenia Prof-Europe.

Bibliografia

Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej, Harmonia, Gdańsk 2014.

Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, [w:] Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym, red. J. Bełeszyński, D. Baczała, J. Binebessel, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2008.

Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., Dobry start – program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3–5-letnich, Harmonia, Gdańsk 2011.

Bogdanowicz M., Bogdanowicz K., Łockiewicz M., The Good Start Method for English, Harmonia, Gdańsk 2015.

Iluk J., Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Wyd. Gnome, Katowice 2002.

Kielar-Turska M., Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, tom 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Klim-Klimaszewska A., Metoda Dobrego Startu, [w:] Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, red. J. Karbowniczek, Instytut Wydawniczy Erica Warszawa 2014.

Komorowska H., Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego, WSiP, Warszawa 1987.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2005.

Kotabara-Kańczugowska M., Język obcy w przedszkolu, „Wychowanie w Przedszkolu” 2014, nr 7.

Opublikowane
2018-06-03
Jak cytować
Wierzchosławska, A. (2018). The Good Start Method for English – odpowiednik Metody Dobrego Startu w nauczaniu języka angielskiego. Edukacja Elementarna W Teorii I Praktyce, 13(1(47), 211-220. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.13.47.211
Dział
Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles