Narracje w edukacji STEM

Słowa kluczowe: narracje, edukacja STEM, zainteresowanie, zaangażowanie, przedszkole

Abstrakt

Edukacja STEM, patrząc z perspektywy wymagań współczesnego świata, stanowi istotne wyzwanie, związane z uczeniem zarówno osób, których ścieżki zawodowe związane będą ze STEM-em, jak i tych, które będą korzystały z wiedzy w tym obszarze „nieprofesjonalnie”, wyłącznie do rozwiązywania problemów życia codziennego. Nauczyciele i wychowawcy stają przed trudnym zadaniem związanym z wzbudzeniem zainteresowania uczących się systemem STEM, rozwijaniem rozumienia pojęć i procesów naukowych oraz wzmacnianiem zaangażowania w aktywność naukową. Istotnym narzędziem dostępnym dla edukatorów w realizacji tego zadania stają się narracje: wzbudzające poprzez atrakcyjną formę przekazu zainteresowanie, np. postaciami wybitnych naukowców czy genialnych odkryć; wprowadzające w sposób oszczędzający zasoby poznawcze zarówno w obszar podstawowej, jak i zaawansowanej wiedzy naukowej; wzmacniające zaangażowanie poprzez zaproszenie dziecka do aktywnego uczestniczenia w odkrywaniu nie tylko praw, ale i znaczenia, w tym także osobistego, nauki. Co również istotne, narracje mogą stać się użytecznym narzędziem budującym pozytywny obraz nauki jako świata dostępnego dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek czy środowisko pochodzenia. Celem artykułu jest wskazanie jedynie kilku obszarów możliwych zastosowań narracji w edukacji STEM oraz zachęta do korzystania z różnorodnych materiałów narracyjnych w edukacji w tym obszarze, na różnych etapach kształcenia.

Bibliografia

Bruner J. (1986). Actual Minds, Possible Worlds, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dahlstrom M.F. (2014). Using Narratives and Storytelling to Communicate Science with Non-expert Audiences, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, vol. 111(4), pp. 13614–13620.

Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P. (2019). Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Gurba E. (2011). Wczesna dorosłość, [in:] J. Trempała (ed.) Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 287-311.

Hadzigeorgiou Y., Schulz R.M. (2019). Engaging Students in Science: The Potential Role of “Narrative Thinking” and “Romantic Understanding”, “Hypothesis and Theory,” vol. 4, article 38, pp. 1-10.

Hakkarainen P. (2004). Narrative Learning in the Fifth Dimension, “Outlines – Critical Practice Studies,” vol. 6(1), pp. 5-20.

Holmegaard H.T., Ulriksen L., Madsen L.M. (2015). A Narrative Approach to Understand Students’ Identities and Choices, [in:] E.K. Henriksen, J. Dillon, J. Ryder (eds.), Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education, Dordrecht: Springer Science+Business Media, pp. 31-42.

Lester J.C., Spires H.A., Nietfeld J.L., Minogue J., Mott B.W., Lobene E.V. (2014). Designing Game-based Learning Environments for Elementary Science Education: A Narrative-centered Learning Perspective, “Information Sciences,” vol. 264, s. 4–18.

McClure E., Guernsey L., Ashbrook P. (2017). Where’s Spot? Finding STEM Opportunities for Young Children in Moments of Dramatic Tension, “American Educator,” (Fall 2017), pp. 12-39.

Regan E., DeWitt J. (2015). Attitudes, Interest and Factors Influencing STEM Enrolment Behaviour: An Overview of Relevant Literature, [in:] E.K. Henriksen, J. Dillon, J. Ryder (eds.), Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education, Dordrecht: Springer Science+Business Media, pp. 63-88.

Skinner E.A., Belmont M.J. (1993). Motivation in the Classroom: Reciprocal Effects of Teacher Behavior and Student Engagement Across the School Year, “Journal of Educational Psychology,” vol. 85(4), pp. 571-581.

Soroko E. (2013). Kwestionariusz inklinacji autonarracyjnej (IAN-R) – Pomiar Skłonności do Narracyjnego Opracowywania i Relacjonowania Doświadczenia, “Studia Psychologiczne,” vol. 51 (1), pp. 5-18.

Stein N.L., Albro E.R. (1997). Building Complexity and Coherence: Children’s Use of Goal-Structured Knowledge in Telling Stories, [in:] M. Bamberg (ed.), Narrative Development: Six Approaches, New York: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 5-44.

Opublikowane
2020-01-29
Jak cytować
Rostek, I. (2020). Narracje w edukacji STEM. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), 39-48. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.03