Edukacja obcojęzyczna najmłodszych a rozwijanie sprawności receptywnych. Rozumienie ze słuchu

Tatiana Konderak

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Gładysz J., Rozwój sprawności receptywnych we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych, [w:] Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki, red. D. Sikora-Banasik, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2009.

Iluk J., Jak uczyć małe dzieci języków obcych?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2006.

Karbowniczek J., Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu, [w:] Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, red. J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2004.

Siek-Piskozub T., Wach A., Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Ur P., Nauczanie rozumienia słowa mówionego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.
DOI: https://doi.org/10.14632/eetp.2015.0.36/2.121-128

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787