Koncepcja kształcenia zintegrowanego w nauczaniu / uczeniu się języków obcych

  • Tatiana Konderak

Bibliografia

Bałachowicz J., Początkowe kształcenie zintegrowane – problemy teoretyczne i praktyczne, [w:] Renesans(?) nauczania całościowego, (red.) D. Klus--Stańska, M.J. Szymański, M.S. Szymański, Wydawnictwo Akademickie

„Żak”, Warszawa 2003.

Dąbrowska M., Rola różnic indywidualnych w aktywacji strategii uczenia się języków obcych, Część II. Style poznawcze/style uczenia się: przegląd badań, „Rozprawy Społeczne”, 1(IV)2010.

Gardner H., Les intelligences multiples, Éditions RETZ, Paris 2004.

Karbowniczek J., Założenia metodyczne pracy pedagogicznej w przedszkolu, [w:] Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, (red.) J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Karbowniczek J., Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim. Propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli, Wydawnictwo „Erica”, Warszawa 2012.

Klus-Stańska D., (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP SA, Warszawa 2005.

Krasuski J, Historia wychowania, WSiP, Warszawa 1989.

Kupisiewicz Cz., Metody nauczania, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, (red.) W. Pomykało, Wydawnictwo Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1993.

Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Okoń W., Szkoły eksperymentalne w świecie 1900–1975, WSiP, Warszawa 1977.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wydawnictwo Wagros, Poznań 2001.

Rura G., Kształcenie zintegrowane – rzeczywistość, czy fikcja?, [w:] System integralny w edukacji dziecka, (red.) H. Siwek, M. Bereźnicka, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2011.

Suświłło M., Holistyczne podejście do wczesnej edukacji – założenia i realia, [w:] Pedagogika wczesnej edukacji, (red.) D. Klus-Stańska, D. Bronik, A. Malenda, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

Opublikowane
2016-06-15
Jak cytować
Konderak, T. (2016). Koncepcja kształcenia zintegrowanego w nauczaniu / uczeniu się języków obcych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 10(37/3), 191-198. https://doi.org/10.14632/eetp.2015.0.37/3.191-198

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>