Patriotyzm i wielokulturowość w edukacji elementarnej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz zbiory Biblioteki Narodowej

  • Agata Arkabus

Bibliografia

Co wiem o swojej Ojczyźnie? : wychowanie patriotyczne : 6–9 lat / [oprac. Grzegorz Hetman ; red. Anna Heine ; il. Janusz Baszczak]. – Wrocław : Oficyna Wydaw. Promocja, 2005

Doświadczenia audiowizualne : o mediach w kulturze współczesnej / Maryla Hopfinger. – Warszawa : Wydaw. Sic!, cop. 2003

Dzieciństwo w opresji : pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa / Christian Rittelmeyer ; z wykorzystaniem tłumaczenia Andrzeja Murzyna z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2009

Dziecko wobec obcości kulturowej / Elżbieta Chromiec. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

Edukacja – różnica i tożsamość / red. Kazimierz Rędziński, Iwona Wagner ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydaw. Akademii im. Jana Długosza, 2004/2005

Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości : koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego / Przemysław Paweł Grzybowski. – Wyd. 3 uzup. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2009

Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia / [aut. Zbigniew Marciniak, Jolanta Choińska-Mika], [2009]

Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości : Alina Szczurek- -Boruta. Kraków [etc.] , 2007

Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych : (analiza systemowa i projekcja modelowa) / Adam Horbowski. – Rzeszów : Wydaw. Fosze, cop. 2000

Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży szkolnej : koncepcje i propozycje : praca zbiorowa / red. Stefan Bednarek, Ewa Repsch ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. – Wrocław : Wydaw. DTSK SILESIA, 2004

Edukacja międzykulturowa – przewodnik : pojęcia, literatura, adresy / Przemysław Paweł Grzybowski. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2008

Edukacja międzykulturowa : poradnik dla nauczyciela : praca zbiorowa / red. Anna Klimowicz. – Warszawa : Wydaw. CODN, 2004

Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym / red. Jerzy Nikitorowicz, Mirosław Sobecki. – Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 1999

Jak chować nasze młode? / Aleksander Bocheński. – Warszawa : Instytut Wydaw. Pax, 1989

Komunikacja międzykulturowa : zbliżenia i impresje / red. Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka. – Warszawa : Instytut Kultury, 1995

Kreowanie tożsamości dziecka / Jerzy Nikitorowicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

Kultura, tożsamość i edukacja : migotanie znaczeń / Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlarek. – Wyd. 2 popr. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2009

Międzykulturowość na lekcjach języków obcych / Lucyna Aleksandrowicz-Pędich. – Białystok, 2005

Multimedia w edukacji historycznej i społecznej / red. nauk. Janusz Rulka, Barbara Tarnowska. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002

Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym : rozwój świadomości wielokulturowej dziecka / Anna Jaroszewska. – Wrocław : Oficyna Wydaw. Atut – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2007

Nauczanie międzykulturowe / Marta Torenc. – Wrocław, 2007

Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości / Krystyna Kamińska. – Łódź, 2007

Obszary uczenia się w przyszłości : perspektywy pedagogiki humanistycznej / Heinrich Dauber ; red. nauk. Mirosława Wawrzak-Chodaczek ; [przeł. Janusz Marnik, Mirosława Wawrzak-Chodaczek]. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, [2001]

Podstawy edukacji wielokulturowej / Igor Kominarec, Edita Kominarecová ; [przeł. Miłosz Waligórski]. – Częstochowa, 2008

Polityka dla dziecka : konspekty lekcji dla nauczyciela / Stefan J. Rittel. – Wrocław : atla 2, 1998

Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej / Zbyszko Melosik. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2007

W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska. – Warszawa, 2005

Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum / red. Barbara Kowalińska. – Gdańsk, 2007

Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945–1990 / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000

Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945–1990 / Zofia Zasacka ; Instytut Książki i Czytelnictwa. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2000

Edukacja międzykulturowa w zielonej szkole / Ewa Żmijewska // Życie Szkoły. – [R.] 63[62], nr 6 (2008), s. 13–16

Jestem małym Polakiem : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 13

Krótka historia symboli narodowych : konkurs dla szkoły podstawowej / Dorota Kościółek // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7/8, s. 14

Mikroświat dziecka w ustawicznym procesie kreowania tożsamości / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Wczesnej Edukacji. – R. 1, nr 2 (2005), s. 23–30

Nasze symbole narodowe : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I–III // Janina Okoń // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 1, s. 13

Nauczanie języka obcego dzieci wczesnoszkolnych a przygotowanie ich do komunikacji interkulturowej / Anna Jaroszewska // Neofilolog. – Nr 27 (2005), s. 6–13

Państwo polskie : scenariusz zajęć zintegrowanych do klasy III / Marzena Kotecka // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 12

Przedszkole – miejsce wczesnej edukacji wielokulturowej : (szkic do dyskusji) / Maria Królica // Tolerancja. – T. 12 (2006), s. 171–177

Rozwój świadomości wielokulturowej dziecka – wnioski z przeprowadzonych badań / Anna Jaroszewska // Poliglota. – 2007, nr 2, s. 104–111

Trzej starcy : program edukacyjny o wielokulturowości Sejn i Sejneńszczyzny / Dorota Fiećko, Bogusława Borowska // Almanach Sejneński. – Nr 4 (2005), s. 363–373

Wielokulturowość w edukacji przedszkolnej / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – [R.] 61, nr 8 (2008), s. 5–7

Zainteresowanie światem innych kultur / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. – [R.] 59, nr 5 (2006), s. 10–14

Opublikowane
2017-03-06
Jak cytować
Arkabus, A. (2017). Patriotyzm i wielokulturowość w edukacji elementarnej. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz zbiory Biblioteki Narodowej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, (15-16/1-2), 155-158. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/760