Muzeum jako miejsce – przestrzeń edukacji Recenzja książki: Renata Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 228.

Bibliografia

Hańderek J., Sztuka w muzeum wyobraźni, „Estetyka i Krytyka” 21(2/2011).

Milerski B., Pedagogika kultury, [w:] Pedagogika, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Szpunar M., Konektywizm – (r)ewolucja kształcenia w technologicznym świecie, „Horyzonty Wychowania” t. 14, nr 31 (2015).

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wyd. IV, Warszawa 1990.

Opublikowane
2017-07-01
Jak cytować
Królikowska, A. (2017). Muzeum jako miejsce – przestrzeń edukacji Recenzja książki: Renata Pater, Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 228. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), 105-108. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/847