Strategie, metody i techniki psychodydaktyki twórczości w kształceniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym

Słowa kluczowe: uczenie się i nauczania języków obcych, psychodydaktyka twórczości, psychodydaktyki języków obcych, pedagogika kreatywności, autonomizacja, komunikacja, kultura, tradycja, proces dydaktyczny, konceptualizacja uczenia się języków obcych

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie niektórych przydatnych strategii, metod i technik psychodydaktyki twórczości, które również wywodzą się z pedagogiki twórczości, w zakresie edukacji językowej. Po pierwsze, Autorka tego artykułu ukazuje związek pedagogiki twórczości i dydaktyki oraz niektóre definicje kreatywności. Następnie, zostały scharakteryzowane niektóre znaczące strategie nauczania i uczenia się języka obcego, takie jak edukacja języka obcego połączona z kulturą i tradycją kraju, autonomizacja ucznia, powiązanie nauczania z indywidualnymi potrzebami uczenia się, autentyczność zwłaszcza sytuacji dydaktycznej i środków dydaktycznych lub prawo do popełniania błędów językowych – uczenie się przez popełnianie błędów (tzw. proces konceptualizacji). Następnie ukazano niektóre kreatywne metody i techniki nauki języka obcego. Autorka przedstawia również profil nauczyciela, który najlepiej sprawdza się w twórczym nauczaniu języków obcych. Niniejszy artykuł ma zarówno teoretyczny, jak i praktyczny wymiar – oznacza to, że zawiera on interesujące treści, które pozwolą zrozumieć związek nauki języków obcych i kreatywności, a także praktyczne wskazówki dla nauczycieli języków obcych, z których mogą oni skorzystać w codziennym nauczaniu.

Bibliografia

Alvarez G., Concepts Linguistiques en Didacticues des Langues, CIRB, Quebek 1989.

Czelakowska D., Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji. Rozpoznawanie i kształcenia, Impuls, Kraków 2007.

Jastrzębska E., Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym, Impuls, Kraków 2011.

Kamińska A., “Teaching English Elementary Pupils – Problems and Solutions”, Journal of Preschool and Elementary School Education 2012, vol. 2, No 2.

Kampylis P., “Fostering Creative Thinking, The Role of Primary Teachers”, Studies in Computing 2010, vol.115.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, WAiP, Warszawa 2008.

Rogers C. R., Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Thesaurus Press, Wrocław 1991.

Siek-Piskozub T., Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych, WSiP, Warszawa 1994.

Szmidt J.K., Koncepcja rozwijania zdolności twórczych uczniów klas III do programu kształcenia zintegrowanego “Przygoda z klasą”, WSiP, Warszawa 2003.

Szmidt J.K., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.

Wiszniakowa N., Akmeologia kreatywna, Wydawnictwo Instytut Postępowania Twórczego, Łódź 2003.

Opublikowane
2018-01-17
Jak cytować
Kamińska, A. (2018). Strategie, metody i techniki psychodydaktyki twórczości w kształceniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(4(46), 83-93. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.46.83
Dział
Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles