Tom 40 Nr 1 (2023): Ochrona dziedzictwa kulturowego

Temat wiodący niniejszego numeru został zaprezentowany w dziale tematycznym „Ochrona dziedzictwa kulturowego” pod gościnną redakcją dr hab. Justyny Łukaszewskiej-Haberkowej, prof. AIK. W dziale tym znalazło się osiem tekstów napisanych przez autorów z różnych ośrodków naukowych i instytucji kultury w Polsce.

Opublikowane: 2023-03-30

Pełny numer

Od redakcji

Przestrzenie cyberkultury