Gra planszowa narzędziem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka

Słowa kluczowe: gra, gra planszowa, dziecko w wieku wczesnoszkolnym, wszechstronny rozwój dziecka

Abstrakt

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zaoferował młodemu pokoleniu atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Z aktywnego i kreatywnego badacza przekształcił uczniów w biernych konsumentów dóbr elektroniki, częściej rezydujących w wirtualnym świecie aniżeli w tym rzeczywistym. Jednym ze sposobów przeciwdziałania zjawisku masowego uzależniania się od komputerów, tabletów czy smartfonów jest propozycja wspólnego zagospodarowania czasu rozgrywkami w gry planszowe. Przedmiotem artykułu uczyniono zatem gry planszowe. Natomiast celem publikacji jest ukazanie znaczenia gier planszowych w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka. Nie można bowiem zakładać, że czas spędzony przy planszy jest bezwartościową rozrywką. Oferta wydawnicza współczesnych gier planszowych jest na tyle obszerna, że dostosowuje się do każdego wieku, możliwości i potrzeb grona zainteresowanych. Przyciąga swoją różnorodnością, bogactwem, tematyką, złożonością, a także estetyką wykonania. Przyczynia się tym samym do poszerzania wiedzy ogólnej, a także specjalistycznej z wielu dziedzin nauki. Gry planszowe kształcą kompetencje społeczne uczniów, wdrażają do odpowiedniego wyrażania emocji – przeżywania nie tylko wygranej czy porażki – ale także całej gamy odczuć im towarzyszących. W pewnym stopniu są również inspiracją do podejmowania aktywności fizycznej.

 

Bibliografia

Ausubel D., The Psychology of Meaningful Verbal Learning, Grune & Stratton, New York 1963.

Cipora K., Szczygieł M., Gry planszowe jako narzędzie wspomagania rozwoju wczesnych kompetencji matematycznych, „Edukacja” 123, 2013, nr 3.

Dąbrowski M., (Za)trudne, bo trzeba myśleć, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013.

Dąbrowski M., Edukacja matematyczna na I etapie kształcenia, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 2011, nr 219.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E., Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?, WSiP, Warszawa 1996.

Karpiński M., Zambrowska M., Nauczanie matematyki w szkole podstawowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.

Korolczuk R., Zambrowska M., Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Przetacznik-Gierkowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, t. 1, Warszawa 2003.

Rusek B., Zabawy rozwijające sprawność mówienia w języku obcym, „Homo Ludens” 2010, nr 1.

Składanowska K., Tułacz N., Gry planszowe w edukacji, „Wychowanie w Przedszkolu” 731, 2014, nr 8.

Sula-Matuszkiewicz M., Edukacyjne gry planszowe i miejskie w nauczaniu historii i wychowaniu patriotycznym, „Hejnał Oświatowy” 163, 2017, nr 5.

Weidemann A., Gry planszowe – to jest to!, „Poradnik Bibliotekarza” 2013, nr 5.

https://oczymlekarze.pl/zdrowy-styl-zycia/zdrowe-dziecko/2696-ruszajmy-sie-gry-i-zabawy (dostęp: 23.05.2018).

Opublikowane
2018-12-20
Jak cytować
Szewczuk, K. (2018). Gra planszowa narzędziem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13(4(50), 141-153. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1350.10