Zaangażowanie studentów kierunków nauczycielskich w edukację STE(A)M – przykłady dobrych praktyk

Słowa kluczowe: edukacja STEM, edukacja STEAM, kompetencje przyszłości, studenci kierunków nauczycielskich, projekt Kitchen Lab for Kids, kurs online Edukacja STEAM w przedszkolu

Abstrakt

Podstawowym założeniem edukacji XXI wieku powinno być kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji przyszłości. Jednym ze sposobów wspierania młodego człowieka w ich rozwijaniu jest model edukacji oparty na STEM.
Celem artykułu jest przedstawienie dwóch inicjatyw: projektu Kitchen Lab for Kids oraz kursu online Edukacja STEAM w przedszkolu, kierowanych głównie do studentów Akademii Ignatianum w Krakowie. Ich prezentacja następuje z perspektywy działalności studenta, jego zaangażowania w Stemowe aktywności, pokazując nie tylko proces nabywania wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności w tym modelu edukacji. Uczestnicząc w wybranych etapach projektu oraz realizując kurs online studenci mieli możliwość zapoznać się z ideą edukacji STE(A)M, praktycznie przetestować jej propozycje (scenariusze / zasoby) proponując ich modyfikacje, a także zaprezentować własne pomysły i rozwiązania. Taki sposób pracy (skupienie się na aspektach praktycznych) spowodował bardzo pozytywny odbiór i wysokie zaangażowanie studentów w proponowane aktywności. Doceniali oni zarówno atrakcyjność materiałów (zasobów) proponowanych przez nauczycieli Akademii Ignatianum odpowiedzialnych za realizację projektu i kursu, jak i sposób przekazu wiedzy.

Bibliografia

Debroy A. (2017). What is STREAM education & Why is it gaining popularity?, [dostęp: 12.10.2021].
Dilek H., Tasdemir A., Konca A.S., Baltaci S. (2020). Preschool children’s science motivation and process skills during inquiry-based STEM activities, „Journal of Education in Science”, 6(2), 92-104. DOI:10.21891/ jeseh.673901.
Ferrari P. (2020). Trends in learning: STEM, STEAM, STREAM… A battle of acronyms?, [dostęp: 12.10.2021].
Furman R. (2017). STEM needs to be updated to STREAM, [dostęp: 12.10.2021].
http://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf [dostęp: 24.09.2021].
Katz L.G. (2010). STEM in early years, „Early childhood research and practices, 12(2).
Margot K.C., Todd Kettler T. (2019). Teachers’ perception of STEM integration and education: a systematic literature review, "International Journal of STEM Education", Volume 6, Number 2, s. 1-16. DOI: 10.1186/s40594-018-0151-2.
McClure E.R., Guernsey L., Clements D.H., Bales S.N., Nichols J., Kendall-Taylor N., Levine M.H. (2017). STEM Starts Early. Grounding science, technology, engineering, and math education in early childhood, [dostęp: 29.10.2021].
Means B., Wang H., Wei X., Young V., Iwatani E. (2021). Impacts of attending an inclusive STEM high school: meta-analytic estimates from five studies, "International Journal of STEM Education" Volume 8, number 4, s. 1-19. DOI: 10.1186/s40594-020-00260-1.
Plebańska M. (2018). STEAM – edukacja przyszłości, „Meritum” 4(51), s. 2 – 7.
Schulz L.E., Bonawitz E.B. (2007). Serious fun: Preschoolers engage in more exploratory play when evidence is confounded, „Developmental Psychology”, 43(4), 1045-1050. DOI: 10.1037/0012-1649.43.4.1045.
Soylu, Ş. (2016). STEM education in early childhood in Turkey, „Journal of Educational and Instructional Studies in the World”, 6(1), 38-47.
Tippett C.D., Milford T.M. (2017). Findings from a pre-kindergarten classroom: Making the case for STEM in early childhood education, „International Journal of Science and Mathematics Education”, 15(1), 67-86. DOI: 10.1007/s10763-017-9812-8.
White D.W. (2014). What is STEM education and why is it important, “Florida Association of Teacher Educators Journal”, Volume 1, Number 14, s. 1-9.
Opublikowane
2021-11-29
Jak cytować
Szewczuk, K. (2021). Zaangażowanie studentów kierunków nauczycielskich w edukację STE(A)M – przykłady dobrych praktyk. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(5 (63), 37-51. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1663.03