Wprowadzenie

Słowa kluczowe: Edukacja STEAM, Akademia Ignatianum w Krakowie, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Edukacja STEAM dla zrównoważonego rozwoju jest tematem kolejnego numeru kwartalnika „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”. Stwarza on okazję dla upowszechnienia wyników badań prowadzonych w ostatnich latach na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Składały się z kilku etapów. Początkowo koncentrowały się one na opracowaniu założeń teoretycznych na temat edukacji STEAM (S- Nauka, T-Technologia, E-Inżynieria, A-Sztuka, M-Matematyka) i możliwości ich wprowadzenia do procesu edukacyjnego w przedszkolu. Badania te miały charakter międzynarodowy i były realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych z programu Erasmus Plus, Akcja 2. Edukacja szkolna.

Bibliografia

Surma, B., Rosati, N., Menon, S., Fuertes, M. T., Farren, M., & Maguire, F. (2020). Kitchen Lab for Kids. Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), 61-70. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.05
Zdybel, D., Pulak, I., Crotty, Y., Fuertes, M. T., & Cinque, M. (2020). Rozwijanie umiejętności STEM w przedszkolu. Możliwości i wyzwania z perspektywy przyszłych nauczycieli. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(4(54), 71-94. https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1454.06
Szczotka, M., & Szewczuk, K. (2021). Students of Teacher Training Programs and Their Views on STEM: A Focus Interview. Elementary Education in Theory and Practice, 16(3(61), 115-137. https://doi.org/10.35765/eetp.2021.1661.08
Opublikowane
2021-12-22
Jak cytować
Surma, B. (2021). Wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(5 (63), 7-8. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2015

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>