Wprowadzenie

Słowa kluczowe: media, edukacja medialna, zagrożenia cyfrowe, kompetencje przyszłości

Abstrakt

Kolejny numer czasopisma, który oddajemy w Państwa ręce poświęcony został bardzo szeroko pojętej problematyce edukacji medialnej. Ciągle wzrastające znaczenie, pozycja i wpływ mediów cyfrowych na kształtowanie naszej codzienności sprawia, że kluczem do zrozumienia tej dynamicznie zmieniającej się przestrzeni staje się właśnie edukacja. Umiejętność korzystania z narzędzi i zasobów medialnych, czyli zdolność do pozyskania, analizy, oceny i tworzenia przekazów medialnych w różnych formach, stała się w ostatnich dekadach coraz bardziej złożona. Przy tak olbrzymiej liczbie informacji, które do nas docierają dzięki sieci internetowej i urządzeniom mobilnym musimy się nauczyć być skuteczni w filtrowaniu i dokonywaniu rzetelnych i trafnych ocen. Z tego względu uczenie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego i krytycznego korzystania z mediów już od najmłodszych lat staje się bardzo ważnym elementem całego procesu edukacji.

Bibliografia

Ogonowska, A. (2013) Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Opublikowane
2023-06-30
Jak cytować
Pulak, I. (2023). Wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 18(2(69), 5-6. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2676