Konstruktywizm a wychowanie do dialogu Recenzja książki: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej pod redakcją naukową Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, Barbary Dudel, Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow, Impuls-Uniwersytet w Białymstoku, Kraków-Białystok 2013

Opublikowane
2016-07-02
Jak cytować
Surma, B. (2016). Konstruktywizm a wychowanie do dialogu Recenzja książki: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej pod redakcją naukową Janiny Uszyńskiej-Jarmoc, Barbary Dudel, Małgorzaty Głoskowskiej-Sołdatow, Impuls-Uniwersytet w Białymstoku, Kraków-Białystok 2013. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 8(29/3), 101-104. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/269

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>