Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 14, No 2(52) (2019): W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Marchel
 
Vol 9, No 33/3 (2014): Diagnozowanie dziecka w szkole i przedszkolu Metody i techniki diagnozowania uczniów zdolnych na tle tworzonego przez nauczycieli środowiska sprzyjającego diagnozie Abstrakt  PDF
Aneta Kamińska
 
Vol 10, No 37/3 (2015): Metodyczne aspekty realizowania koncepcji kształcenia zintegrowanego w przedszkolach i klasach I-III Zajęcia plastyczne w klasach I–III oparte na metodzie praktycznej działalności uczniów Abstrakt  PDF
Ewa Piwowarska
 
Vol 11, No 2(40) (2016): Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu Kształtowanie podmiotowości ucznia w relacji do jego tożsamości Abstrakt  PDF
Joanna Juszczyk-Rygałło
 
Vol 11, No 2(40) (2016): Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym a profilaktyczne zadania szkoły Abstrakt  PDF
Justyna Kusztal
 
Vol 11, No 2(40) (2016): Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu „…i niech świat dla Ciebie zatańczy…” Wspieranie rozwoju ucznia poprzez stwarzanie mu drugiej szansy Abstrakt  PDF
Krzysztof Polak
 
Vol 11, No 2(40) (2016): Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu Uczeń jako podmiot i przedmiot działalności nauczyciela Abstrakt  PDF
Maria Szymańska
 
Vol 11, No 4(42) (2016): Socjalizacja dziecka Proces socjalizacji w klasach zróżnicowanych kulturowo – przykłady z praktyki szkolnej Abstrakt  PDF
Stanisława Katarzyna Nazaruk
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.