Zastosowanie zabaw tematycznych, zabawek i rekwizytów w edukacji przedszkolnej- przykłady z praktyki pedagogicznej

Słowa kluczowe: dziecko, przedszkole, rozwój dziecka, zabawa tematyczna, zabawka, rekwizyt

Abstrakt

Celem podjętych badań było poznanie realizacji w praktyce pedagogicznej zbaw tematycznych w przedszkolu, w grupie dzieci w wieku 4–5 lat, oraz wykorzystywanych w nich rekwizytów i zabawek. Zabawa to swoista forma działalności dziecka, podczas której wprowadza ono w czyn to, co zaobserwowało, poznało, przeżyło, czego się dowiedziało i doświadczyło. Stwarza ona dziecku okazję do tego, by poszerzało krąg doświadczeń, nauczyło się celowo i skutecznie działać i oddziaływać na otoczenie. Podczas zabawy dziecko utrwala i doskonali przyswojone już sposoby myślenia i działania oraz rozwija swoje możliwości umysłowe, wzbogaca zasób wiedzy o otoczeniu. Dążenie do odtwarzania w zabawach tematycznych działalności dorosłych, których role dziecko przyjmuje, stanowi bodziec do poszerzania wiadomości o zawodach i zajęciach wykonywanych przez różnych ludzi, o miejscach i instytucjach, gdzie pracują, o stosunkach społecznych, jakie między sobą nawiązują. Poprzez zabawę dziecko gromadzi doświadczenia, poznaje otoczenie, uczy się, czego efektem jest między innymi rozwijanie zdolności do dokonywania analizy i syntezy, odkrywania zjawisk dotąd nieznanych i próby ich wytłumaczenia. Nieodłącznym elementem zabaw są rekwizyty. Dziecko wykorzystuje gotowe zabawki lub ich zastępniki, na przykład kij jest koniem, krążek kierownicą samochodu. Badania jakościowe przeprowadzono w dwóch etapach w przedszkolu samorządowym na terenie miasta Biała Podlaska. Ich wyniki pokazały potrzebę inicjowania przez nauczycieli i przygotowywania dzieci do podejmowania zabaw tematycznych i wprowadzania nowych tematów, nieznanych dotąd dzieciom. Z uwagi na niekwestionowane znaczenie zabaw tematycznych w rozwoju dziecka należy zwrócić uwagę na ich staranne przygotowanie. Zbyt wąskie i jednostronne realizowanie zabaw oraz wykorzystywanie tych samych zabawek i rekwizytów z pewnością nie przyczyni się do wywołania dodatkowych bodźców rozwojowych.

Bibliografia

Brzezińska A., Zabawa a postawa twórcza dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1987, nr 6.

Chauvel D., Michel V., Gry i zabawy w przedszkolu: rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i inteligencji, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004.

Dąbrowska M., Zabawa wprowadza dziecko w świat sztuki, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, 2014, nr 1(3).

Dunin-Wąsowicz M., O dobrej zabawie, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1972.

Dyner W., Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.

Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1985.

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2010.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Marchewa-Pichlińska M., Co dorosły o zabawie wiedzieć powinien, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.

Muchacka B., Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka, „Pedagogika Przedszkolna i Wczes­noszkolna”, 2014, nr 1(3).

Przetacznik-Gierowska M., Zabawa w świetle współczesnej psychologii, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1999, nr 10.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356.

Stankiewicz B., Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 2004.

Szuman S., Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, WSiP, Warszawa 1985.

Tyszkowa M., Rola zabawy tematycznej w rozwoju psychiki dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1990, nr 2/3.

Walczewska-Klimczak G., Pedagogika zabawy, czyli radość współdziałania, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2004, nr 10.

Wygotski L.S., Dzieciństwo i dorastanie, PWN, Warszawa 2005.

Opublikowane
2018-10-08
Jak cytować
Nazaruk, S. K., & Klim-Klimaszewska, A. (2018). Zastosowanie zabaw tematycznych, zabawek i rekwizytów w edukacji przedszkolnej- przykłady z praktyki pedagogicznej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13(3(49), 157-172. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1349.09