Vol 14, No 2(52) (2019)

W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej

Spis treści

Introduction

Martyna Szczotka
PDF
5-6
Martyna Szczotka
7-9

Scientific articles

Maria Teresa Signes
11-21
Iwona Sikorska, Magdalena Adamczyk-Banach, Mateusz Polak
23-39
Ilona Nowakowska-Buryła, Krystyna Kusiak
41-53
Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Marchel
55-76
Agnieszka Kaczor
77-91
Barbara Surma
93-104
Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk
105-120
Joanna S Ludwiczak
121-132

Reviews

Wiedza osobista dziecka w świadomości i działaniach praktycznych nauczycieli. Recenzja monografii Ewy Kochanowskiej (2018), Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Beata Gofron
PDF
135-138