Wprowadzanie dziecka w świat wartości a rola literatury dziecięcej – przykłady z praktyki pedagogicznej

Słowa kluczowe: dziecko, rodzina, przedszkole, wartości, literatura dziecięca

Abstrakt

Potocznie mówi się, że żyjemy w czasach relatywizmu wartości, co może pociągać za sobą trudności z ich definiowaniem i stosowaniem w życiu. Podstawowym miejscem przekazywania wartości jest rodzina, jednakże przedszkole bez wątpienia ze względu na realizowane funkcje wychowawczo-dydaktyczne także wprowadza dziecko w świat wartości. Zarówno w rodzinie jak i przedszkolu w procesie kształtowania systemu wartości dziecka nie do przecenienia jest rola literatury dziecięcej, tworzonej z myślą o dzieciach i dla dzieci. W artykule przedstawiono wyniki badań, które przeprowadzono w pięciu wybranych przedszkolach samorządowych na terenie miasta Biała Podlaska Głównym celem badań było poznanie praktycznego wymiaru korzystania z literatury przez dzieci w wieku 6 lat i transmitowanych przez nią wartości. Wymieniony cel uszczegółowiono o cztery kwestie: poznanie tytułów książek posiadanych przez dzieci w domu i preferowanych przez nich pozycji literatury; poznanie ulubionego bohatera; określenie znajomości literatury przez dzieci i sytuacji, w których mają one z nią kontakt w przedszkolu. Przeprowadzone badania pokazały, że budowanie świata wartości dziecka bez literatury skierowanej z myślą o nich jest praktycznie niemożliwe.

Bibliografia

Bernacki M., Pawlus M., Słownik gatunków literackich, Wyd. Park, Bielsko-Biała 2005.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne o znaczeniach i wartościach baśni, PIW,Warszawa1985.

Cieślikowski J., Wielka zabawa: folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci, Wyd. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.

Cieślikowski J., Literatura osobna, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa1985. Cieślikowski J., Waksmund R. (red.), Literatura i podkultura dzieci i młodzieży: antologia opracowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław1983.

Dunin J., Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci: z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.

Dymara B., Poszukiwanie ładu umysłu i serca czyli życie według wartości, [w:] Dziecko w świecie wartości, cz. II, Poszukiwanie ładu umysłu i serca, red. B. Dymara, M. Łopatkowa, Z. Pulinowa, A. Murzyn, Wyd. Impuls, Kraków 2003.

Dymara B., Ogrodzka-Mazur E., Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym, XXII tom serii Nauczyciele-Nauczycielom, Wyd. Impuls, Kraków 2014.

Leszczyński G., Literatura i książka dziecięca: słowo, obiegi, konteksty, Wyd. CEBID, Warszawa 2003.

Papuzińska J., Nasza mama czarodziejka, Wyd. Literatura, Warszawa 2015.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków 2006.

Przecławska A., Czytelnictwo dzieci i młodzieży, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Literatura, Warszawa 1997.

Ratyńska H., Literatura dziecięca w pracy przedszkola, WSiP, Warszawa 1976.

Słońska I., Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, Warszawa 1977.

Staroń J., Matołek Broda. Przygody twórczo-wydawnicze, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Seria Literacka, 26 (46), 2015.

Szulc W., Bajki nie- bajki i bajko terapia, „Życie Szkoły” nr 6/2006.

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.

Woźniak M., „Political correctness” w przekładach literatury dziecięcej. O Koziołku-Matołku i nie tylko, [w:] Prace Komisji Neofilologicznej, red. S. Gibińska-Marzec, S. Widłak, t.7,Wyd. PAU, Kraków 2008.

Opublikowane
2017-11-20
Jak cytować
Nazaruk, S. K. (2017). Wprowadzanie dziecka w świat wartości a rola literatury dziecięcej – przykłady z praktyki pedagogicznej. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(3(45), 175-185. https://doi.org/10.35765/eetp.2016.1245.11