Wstęp

Maria Szymańska

Abstrakt


Problematyka twórczości podejmowana w różnych obszarach życia człowieka wskazuje na jej ogromne znaczenie dla funkcjonowania osoby, niezależnie od jej statusu społecznego czy dziedziny naukowej, w jakiej się porusza. Twórczość wpisuje się w ludzką egzystencję, nadając jej niepowtarzalnego rysu, wyrażającego się w aktywności twórczej człowieka. W pewien sposób kreuje ona jego indywidualność, którą Stefan Kunowski określa jako strukturę rozwojową warstwy psychologicznej, pozostającej w ścisłej korelacji ze sferą biologiczną, społeczną, kulturową i duchową. W tym kontekście można przyjąć z jednej strony, że zasadniczym źródłem twórczości jest człowiek. Bez niego nie miałaby ona racji bytu, co podkreśla w swoich dociekaniach naukowych Mark Runco, pisząc wprost, że nie ma twórczości bez człowieka. Z drugiej strony możemy stwierdzić, że twórczość pełni ogromną rolę w jego rozwoju na poziomie indywidualnym i społecznym, kreując jego środowisko życia wewnętrznego i zewnętrznego. Nie dziwi więc fakt, że stanowi ona przedmiot różnorodnych dociekań naukowych w Polsce i na świecie, co wyraża się w bogactwie sposobów jej ujmowania, typologiach itd. Definiuje się ją między innymi jako zdolność, właściwość osobowości czy też wartość. Kryteria jej istoty określa się z różnych perspektyw naukowych. Pośród nich pojawia się kryterium nowości, oryginalności, wartości itd. Odnosi się je do człowieka – twórcy, jego postawy i wytworu pracy, co znajduje odzwierciedlenie także w przestrzeni edukacyjnej, gdzie osobowość pedagogiczna i twórcza nauczyciela stanowi wyzwanie dla edukatorów i organizatorów procesu kształcenia. Twórczy nauczyciel kreuje środowisko edukacyjne, jest ważnym elementem procesu edukacyjnego, stymuluje i wspiera aktywność twórczą uczniów, podejmując współpracę z ich środowiskiem wychowawczym. „Czy tak się dzieje i w jaki sposób?” – to pytanie natury refleksyjnej skierowane do Czytelnika, w którego ręce składamy niniejsze naukowe myśli o twórczości, nad którą pochylili się Autorzy prezentowanych artykułów. Życzymy, by stał się on inspiracją do podejmowania kreatywnych działań w pracy nad sobą i z innymi podmiotami edukacyjnymi.


Słowa kluczowe


twórczość

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787