Rola nauczyciela w odkrywaniu talentów i pasji uczniów w świetle publikacji Kena Robinsona i Lou Aronici, Odkryj swój żywioł: jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie, w przekładzie A. Baj, Wydawnictwo Element, Kraków 2015, s. 268

  • Maria Szymańska Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

recenzja publikacji Kena Robinsona i Lou Aronici, Odkryj swój żywioł: jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie, w przekładzie A. Baj, Wydawnictwo Element, Kraków 2015, s. 268

Bibliografia

Chałas K., Wychowanie ku wartościom, cz. I, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Lublin–Kielce, 2003.

Kampylis P., Fostering Creative Thinking. The Role of Primary Teachers, “Jyvaskyla Studies in Computing“ 2010, vol. 115.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001.

Robinson K., Aronica L., Odkryj swój żywioł. Jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie, tłum. A. Baj, Wydawnictwo Element, Kraków 2015.

Robinson K., Aronica L., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia szkolnictwo, tłum. A. Baj, Wydawnictwo Element, Kraków 2015.

Szuman S., Talent pedagogiczny, Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego, Katowice 1947.

Szymańska M., Uczeń jako podmiot i przedmiot działalności nauczyciela, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, t. 11, 2016/2, nr 40.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Opublikowane
2017-11-20
Jak cytować
Szymańska, M. (2017). Rola nauczyciela w odkrywaniu talentów i pasji uczniów w świetle publikacji Kena Robinsona i Lou Aronici, Odkryj swój żywioł: jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie, w przekładzie A. Baj, Wydawnictwo Element, Kraków 2015, s. 268. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(3(45), 221-232. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/956