Wprowadzenie

Słowa kluczowe: reforma szkolnictwa wyższego, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Abstrakt

W Polsce została wprowadzona reforma kształcenia nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, która wynikała z krytycznych ocen poprzedniego systemu (studia pierwszego i drugiego stopnia). Obecnie od nauczycieli wymaga się uzyskania tytułu magistra, choć w wielu krajach europejskich pracę w przedszkolu i w klasach I-III może podjąć osoba z tytułem licencjata. Celem reformy jest połączenie teorii z praktyką i uzyskanie odpowiednich kompetencji, a nie tylko kwalifikacji zawodowych.
Autorzy zgłoszonych do tego numeru artykułów przedstawiają wyniki swoich badań, w których Czytelnik może zapoznać się z procesem przygotowania do zawodu nauczycielskiego w kilku wybranych krajach europejskich (Ukraina, Dania, Islandia, Finlandia, Estonia).

Bibliografia

Fazlagić J. (2017). Systemy kształcenia nauczycieli w wybranych krajach europejskich. Scientia Vis: Poznań.
Opublikowane
2021-07-21
Jak cytować
Surma, B. (2021). Wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 16(2(60), 5-6. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1869

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>