Samodzielność dziecka i jego naturalność w odkrywaniu świata, źródłem wewnętrznej motywacji do nauki oraz szansą osiągania sukcesu w świetle koncepcji inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu R. Sternberga

  • Jolanta Karbowniczek Akademia Ignatianum w Krakowie
Opublikowane
2016-06-15
Jak cytować
Karbowniczek, J. (2016). Samodzielność dziecka i jego naturalność w odkrywaniu świata, źródłem wewnętrznej motywacji do nauki oraz szansą osiągania sukcesu w świetle koncepcji inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu R. Sternberga. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 10(37/3), 159-166. https://doi.org/10.14632/eetp.2015.0.37/3.159-166

Inne teksty tego samego autora