Ekologia integralna w przedszkolu i szkole – wprowadzenie

Słowa kluczowe: ekologia integralna

Abstrakt

Propozycja kolejnego tematu kwartalnika „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” została zainspirowana między innymi realizowaniem przez Akademię Ignatianum w Krakowie międzynarodowego projektu zatytułowanego Climate CHANge related to Catholic Education as Subject in the Higher Education Programmes of Education Science (akronim Chances)[1], dofinansowanego przez Erasmus Plus. Celem projektu jest włączenie tematyki dotyczącej zmian klimatycznych do treści nauczania religii na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a zwłaszcza opracowanie programu kursu akademickiego, który ma przygotować przyszłych nauczycieli do rozwijania kompetencji uczniów oraz osobistego zaangażowania w zakresie działań na rzecz klimatu.

 

[1] Informacje o projekcie: https://www.ignatianum.edu.pl/szkolnictwo-wyzsze-chances [data dostępu: 16.03.2022].

Bibliografia

Ojciec Święty Franciszek (2015). Laudato si’. W trosce o nasz dom. Stolica Apostolska: Caritas Polska.
Malinowska J. (2020). Edukacja środowiskowa z metodyką. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Louv R. (2020). Ostatnie dziecko lasu. Jak ocalić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury, tłum. A. Rogozińska. Warszawa: Wydawnictwo Mamania.
Rożek L. (2011). Edukacja przyrodnicza w przedszkolu z elementami ekologii. Szczecin: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum.
Opublikowane
2022-03-31
Jak cytować
Surma, B. (2022). Ekologia integralna w przedszkolu i szkole – wprowadzenie. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17(1(64), 5-7. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/2211

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>