Edukacja muzyczna w systemie pedagogicznym Marii Montessori w teorii i praktyce

Barbara Surma

Abstrakt


Autorka w tekście przedstawia założenia edukacji muzycznej w systemie pedagodicznym Marii Montessori, które zostały opracowane przez nią w Barcelonie. Edukacja muzyczna oparta jest na poznaniu zmysłami i ich uwrażliwianiu w odbiorze dżwięków, szmerów i ich klasyfikowania. W tekście podane są przykłady ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Słowa kluczowe


edukacja muzyczna; Maria Montessori; wychowanie przedszkolne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


De Napoli I., Musica e Metodo Montessori. Corso Internazionale di Musica per Insegnan, Rzym 2008, s. 1. Materiały niepublikowane.

Maccheroni A.M., Costruisco la scala, Vita dell’Infanzia, Rzym 1956.

Maccheroni A.M., Psicomusica. Orecchio, voce, occhio, mano, Vita

dell’Infanzia, Rzym 1955.

Montessori M., La mente del bambino. Mente assorbente, Garzanti, Rzym 1992.

Montessori M., La scoperta del bambino, Garzanti, Rzym 1993.

Surma B., Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 15-16(2010)1-2, s. 24-34.

Surma B., Formacja religijna dziecka a rola dorosłego w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori na przykładzie „Katechezy Dobrego Pasterza” Sofii Cavalletti, „Paedagogia Christiana” 2009, s. 147-159.

Surma B., Gotowość szkolna do uczenia się matematyki dzieci sześcioletnich w przedszkolu Montessori – raport z badań, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 28(2013)2, s. 35-57.

Surma B., Historia i pamięć w biblijno-liturgicznym przekazie katechetycznym w koncepcji Sofii Cavalletti, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 65 (2012)4, s. 327-344.

Surma B., Wolność i indywidualizm w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori a wychowanie do dialogu, „Kultura i Edukacja”, 88(2012)2, s. 7-28.

Surma B., Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec wyzwań współczesnego świata, [w:] Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, red. B. Surma, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

Surma B., Zdrowie człowieka w kontekście wychowania i pokoju w poglądach pedagogicznych Marii Montessori, [w:] Edukacyjne przestrzenie zdrowia, red. Z. Marek SJ i M. Madej-Babula, Wyd. WSFP „Ignatianum” – WAM, Kraków 2009, s. 165-175.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787