Klasa autorska jako przykład innowacji pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej

Anna Klim-Klimaszewska

Abstrakt


Wśród przemian zachodzących w życiu i rozwoju społeczeństwa szczególną i istotną rolę odgrywają innowacje. Działalność innowacyjna w szkołach prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r., nr 176, poz. 1051). Nowatorskim pomysłem realizowanym w szkołach, który zwiększa skuteczność pracy dydaktyczno-wychowawczej, może być koncepcja klasy autorskiej.

Słowa kluczowe


innowacja; edukacja wczesnoszkolna; klasa autorska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barnett G., Innovation. The Basis of Cultural Change, Mc Graw-Hill, New York 1953.

Rogers E.M., F. Schoemaker, Communication of Innovations, The Free Press, New York 1971

Pszczołowski T., Mała encyklopedii prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.

Perlaki J., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983.

Schulz R., Twórczość pedagogiczna, IBE, Warszawa 1994.

WhitfieId P.F., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1983.

Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.

Zaltman G. (i in.), Innovation and Organizations, J. Wiley, New York 1973.

Rusakowska D., Nauczyciel i innowacje pedagogiczne, IWZW, Warszawa 1986.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Żak, Warszawa 1996.

Weber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984.

Solarz J.K. , Innowacje w organizacjach gospodarczych, PWE, Warszawa 1981.

Schulz R., Procesy zmian i odnowy w oświacie, PWN, Warszawa 1980.

Fiedor B., Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979.

Gąsior H., Udział nauczycieli w innowacjach pedagogicznych stale aktualny, „Ruch Pedagogiczny” 1981, nr 4.

Denek K., Procesy innowacji szkolnych, „Ruch Pedagogiczny” 1983, nr 6.

Krajewski S., Procesy innowacyjne w przemyśle, PWN, Warszawa 1985.

Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1982.

Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993

Zarządzenie nr 62 Ministra Edukacji Narodowej z dn. 16 listopada 1989 r. w sprawie zasad prowadzenia pedagogicznej działalności innowacyjnej w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Sawiński J.P., Cechy i funkcje klas autorskich, CEN, Koszalin 1996.

Nakoneczna D., Klasy autorskie w Szkołach Twórczych, Wyd. Ostoja, Warszawa 1993

Radwiłowicz M., Morawska Z., Metodyka nauczania początkowego, WSiP, Warszawa 1986

Nakoneczna D., Wychowanie jako zadanie, Wyd. Ostoja, Warszawa 1992

Feiner M., Went W., Nowe zadania nauczyciela, „Edukacja i Dialog” 1997, nr 9,

Pawlak B., Współpraca nauczycieli i rodziców w szkołach alternatywnych, [w:] Pedagogika alternatywna, pod red. K. Baranowicz, Wyd. Impuls, Kraków 1995

Lesiak-Laska E.I. , Z teorii i praktyki wczesnoszkolnej, WSP, Rzeszów 1993,


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787