Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 14, No 2(52) (2019): W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej Przez gryzmolenie do kultury wizualnej. Książka Jana Bajtlika Typogryzmol jako narzędzie wspierania kompetencji wizualnych dziecka Abstrakt  PDF  PDF (English)
Joanna S Ludwiczak
 
Vol 12, No 3(45) (2017): Wartości i antywartości literatury dziecięcej Wartości ilustracji w książce obrazkowej i ilustrowanej w perspektywie porządku jej udostępniania dzieciom Abstrakt  pdf
Małgorzata Centner-Guz
 
Vol 13, No 3(49) (2018): Zabawka w życiu dziecka. Konteksty historyczne i edukacyjne Zabawy i zabawki wieku wczesnodziecięcego we współczesnym świecie Abstrakt  PDF
Katarzyna Bożena Sadowska
 
Vol 13, No 3(49) (2018): Zabawka w życiu dziecka. Konteksty historyczne i edukacyjne Zastosowanie zabaw tematycznych, zabawek i rekwizytów w edukacji przedszkolnej- przykłady z praktyki pedagogicznej Abstrakt  PDF
Stanisława Katarzyna Nazaruk, Anna Klim-Klimaszewska
 
Vol 9, No 32/2 (2014): Dziecko zdolne w przedszkolu i szkole Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu Abstrakt  PDF
Barbara Surma
 
Vol 14, No 1(51) (2019): Być dzieckiem we współczesnym świecie - między infantylizmem a prawomocnością Infantylizm – niewykorzystany potencjał w perspektywie stawania się dorosłym. Mały książę Antoine’a de Saint-Exupéry’ego – „­doświadczenie infantylizmu” Abstrakt  PDF  PDF (English)
Justyna Ratkowska-Pasikowska
 
Vol 14, No 1(51) (2019): Być dzieckiem we współczesnym świecie - między infantylizmem a prawomocnością Przywilej czy prawo? O statusie zabawy swobodnej w kontekście współczesnych tendencji rodzicielskich i zjawiska projektowania dzieciństwa Abstrakt  PDF  PDF (English)
Aneta Brzezińska-Gębicka
 
Vol 13, No 3(49) (2018): Zabawka w życiu dziecka. Konteksty historyczne i edukacyjne Zabawki w świecie dziecka – między fascynacją a rozczarowaniem. Konteksty edukacyjne Abstrakt  PDF
Iwona Samborska
 
Vol 9, No 33/3 (2014): Diagnozowanie dziecka w szkole i przedszkolu Gotowość szkolna dzieci 5- i 6-letnich w zakresie kompetencji matematycznych – analiza porównawcza Abstrakt  PDF
Katarzyna Szewczuk
 
Vol 14, No 2(52) (2019): W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Marchel
 
Vol 10, No 35/1 (2015): Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rola nauczycieli i rodziców w organizacji czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym Abstrakt  PDF
Anna Kowalczyk
 
Vol 10, No 35/1 (2015): Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rola rodziców w rozbudzaniu postaw czytelniczych dziecka w kontekście czasu wolnego Abstrakt  PDF
Marta Kromka, Katarzyna Ptaśnik-Cholewa
 
Vol 11, No 3(41) (2016): Arteterapia w edukacji elementarnej Warsztat plastyczny i jego walory arteterapeutyczne w pracy z dzieckiem Abstrakt  PDF
Urszula Szuścik
 
Vol 13, No 4(50) (2018): Metody badań nad dzieciństwem Podejście mozaikowe w badaniu normatywnych kontekstów dzieciństwa Abstrakt  PDF
Magdalena Świgost, Małgorzata Turczyk
 
Vol 10, No 38/4 (2015): Programy i podręczniki stosowane w pracy z dziećmi – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Edukacja językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym w aspekcie stosowanych podręczników Abstrakt  PDF (English)
Katarzyna Szewczuk
 
Vol 9, No 34/4 (2014): Rodzina i szkoła jako środowiska wychowawcze Geneza relacji i współpracy rodziny i szkoły w polskiej myśli pedagogicznej oraz praktyce edukacyjnej od XIX do połowy XX wieku Abstrakt  PDF
Krzysztof Jakubiak
 
Vol 11, No 4(42) (2016): Socjalizacja dziecka Socjalizacja dziecka jako proces kształtowania tożsamości Abstrakt  PDF
Joanna Juszczyk-Rygałło
 
Vol 10, No 35/1 (2015): Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizacja i formy – refleksje pedagogiczne Abstrakt  PDF (English)
Jolanta Karbowniczek, Urszula Ordon
 
Vol 13, No 1(47) (2018): Idee pedagogiczne Marii Montessori - wczoraj i dziś Dlaczego w przedszkolach Montessori dzieci pracują, a nie bawią się? Abstrakt  PDF
Barbara Surma
 
Vol 10, No 37/3 (2015): Metodyczne aspekty realizowania koncepcji kształcenia zintegrowanego w przedszkolach i klasach I-III Metoda projektu edukacyjnego jako sposób wyzwalania dziecięcej aktywności i ekspresji twórczej w opinii nauczycieli, rodziców i dzieci (na podstawie projektu Teatr, realizowanego w grupie dzieci pięcioletnich) Abstrakt  PDF
Magdalena Sabina Zrałek
 
Vol 12, No 3(45) (2017): Wartości i antywartości literatury dziecięcej Wprowadzanie dziecka w świat wartości a rola literatury dziecięcej – przykłady z praktyki pedagogicznej Abstrakt  PDF
Stanisława Katarzyna Nazaruk
 
Vol 11, No 3(41) (2016): Arteterapia w edukacji elementarnej Żłobek jako miejsce fundamentalnej edukacji muzycznej małego dziecka Abstrakt  PDF
Katarzyna Bożena Sadowska
 
Vol 10, No 38/4 (2015): Programy i podręczniki stosowane w pracy z dziećmi – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Podręcznik obiektem i narzędziem manipulacji (na przykładzie podręczników dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym) Abstrakt  PDF
Bożena Pawlak
 
Vol 11, No 3(41) (2016): Arteterapia w edukacji elementarnej Kształtowanie empatii i uczuć moralnych u dzieci w wieku przedszkolnym metodami dramy Abstrakt  PDF
Karina Szafrańska
 
Vol 11, No 3(41) (2016): Arteterapia w edukacji elementarnej Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka z dysleksją rozwojową – standardowe i „niestandardowe” postępowanie terapeutyczne. Studium przypadku Abstrakt  PDF
Joanna Skibska
 
1 - 25 z 42 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.