Integracja języka obcego w ramach wczesnej edukacji w Polsce na podstawie własnych badań

  • Aneta Kamińska Akademia Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: nauczanie zintegrowane, nauczanie holistyczne, nauczanie całościowe, obcy język, nauczanie języka obcego, młodsi uczniowie

Abstrakt

Obcy język został wprowadzony w edukacji zintegrowanej jako obowiązkowy obszar edukacyjny w 2008 roku, czego rezultatem powinny być zintegrowane treści, metody i środki dydaktyczne w procesie nauczania języka obcego młodszych uczniów. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sytuacji integracji nauczania języka obcego w przestrzeni edukacji zintegrowanej w klasach I‒III. Głównym pytaniem tego artykułu jest, czy język obcy jest dostatecznie zintegrowany w przestrzeni tej edukacji młodszych uczniów. Badania zostały przeprowadzone dzięki metodzie ilościowej – ankiecie. Po analizie badań nasuwają się następujące wnioski. Wszyscy nauczyciele języka obcego powinni rozumieć ideę integracji, konsultować treści, metody i środki dydaktyczne z nauczycielem klasy i integrować je z pozostały obszarami edukacji wczesnoszkolnej. Według badań niewystarczająca grupa nauczycieli obecnie tak czyni. Jest wiele cennych publikacji na temat integracji w edukacji wczesnoszkolnej, ale tylko parę książek i artykułów na temat integracji języka obcego. Temat nauczania języka obcego w modelu zintegrowanej edukacji nie został jeszcze dostatecznie zgłębiony. Dlatego badania związane z tym artykułem są stosunkowo nowe i interesujące, jednakże są fragmentaryczne i wymagają kontynuacji.

Bibliografia

Bałachowicz J., Założenia edukacji zintegrowanej w nauczaniu początkowym, [w:] Integracja w edukacji, Dylematy teorii i praktyki, red. J. Jakóbowski, A. Jakubowicz-Bryx, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.

Duraj-Nowakowa K., Zintegrowanie edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.

Klimas A., Nauczyciel, nauczyciel języka obcego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, [w:] Nauczanie języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, red. J. Karbowniczek, D. Ficek, Wydawnictwo WSL, Częstochowa 2010.

Maszke A.W., Metody i technik badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

Muszyńska Ł., Integralne wychowanie i nauczanie w klasach I‒III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1974.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

Pamuła-Behrens M., Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012.

Pinter A., Teaching young language learners. Oxford handbooks for language teachers, Oxford 2006.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2017).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009).

Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M., Teaching English to young learners, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Opublikowane
2017-07-01
Jak cytować
Kamińska, A. (2017). Integracja języka obcego w ramach wczesnej edukacji w Polsce na podstawie własnych badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(2(44), 73-85. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.44.73
Dział
Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles

Inne teksty tego samego autora