Archiwa - strona 2

 • Edukacja żywieniowa
  Tom 15 Nr 4(58) (2020)
 • From Exlusion to Inclusion
  Tom 15 Nr 3(57) (2020)
 • Opowieści w życiu dziecka
  Tom 15 Nr 2(56) (2020)

  Człowiek to gatunek opowiadający. Od zawsze tworzył opowieści, starając się utrwalić swoją wiedzę o świecie i przekazać ją następnym pokoleniom. Początkowo były to opowieści rysunkowe na ścianach jaskiń, potem zakodowane w złożonym systemie węzłów i koralików, mówione lub śpiewane przez ludowych bajarzy, aż wreszcie – dzięki wynalezieniu pisma, utrwalone w postaci zdolnej przetrwać tysiące lat. Konstruowanie historii, mitów, baśni, rytuałów etc. jest naszą naturalną potrzebą – potrzebą zaznaczenia swojej obecności w świecie, odciśnięcia swojego śladu na otoczeniu, ekspresji przeżywanych emocji i napięć emocjonalnych, nawiązania relacji z innymi, zbudowania wspólnoty znaczeń, wierzeń i cenionych wartości. Prezentowany numer zaprasza czytelników do spojrzenia na opowieści obecne w życiu dziecka z różnej perspektywy: dydaktycznej, rozwojowej, terapeutycznej i co- dziennej. Prezentuje opowieści wielkie i małe, te tworzone dla dzieci, przez dzieci i przy ich aktywnym udziale.

 • Dziecko i dorosły w cyfrowym świecie
  Tom 15 Nr 1(55) (2020)

  Dziecko i dorosły w cyfrowym świecie to temat obszerny i wieloaspektowy. Artykuły, które publikujemy w tym numerze, zostały przygotowywane jeszcze zanim nastąpił wielki – wymuszony zewnętrznymi okolicznościami – eksperyment przeniesienia się z procesem kształcenia z budynków szkolnych do sieci. Możecie jednak Państwo odnaleźć w nich tę wspominaną wyżej różnorodność i wielowymiarowość. Zawierają one m.in. opisy różnorodnych narzędzi cyfrowych oraz propozycje ich wykorzystania w warsztacie pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w ramach edukacji domowej. Sporo miejsca poświęcono tematowi wchodzenia dziecka w świat przekazów medialnych i związanym z tym problemom oraz postawom rodzicielskim.

11-20 of 68