Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 11, No 4(42) (2016): Socjalizacja dziecka Dwujęzyczność jako wyzwanie edukacyjne Abstrakt  PDF
Justyna Sala-Suszyńska
 
Vol 12, No 1(43) (2017): Edukacja elementarna wobec aktualnych zmian oświatowych Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jako wyraz oczekiwań MEN wobec dzieci i nauczycieli. Głos w sprawie reformy oświaty w Polsce Abstrakt  PDF
Magdalena Grochowalska, Jolanta Sajdera
 
Vol 14, No 2(52) (2019): W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej Kształtowanie kluczowych kompetencji nauczycieli edukacji elementarnej – raport z badań Abstrakt  PDF  PDF (English)
Barbara Surma
 
Vol 14, No 2(52) (2019): W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej Natura kompetencji a ograniczenia i trudności w kształceniu międzykulturowym nauczycieli edukacji elementarnej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Ilona Nowakowska-Buryła, Krystyna Kusiak
 
Vol 13, No 2(48) (2018): Twórczość w edukacji XXI wieku Twórczość nauczyciela-wychowawcy jako istotny warunek procesu równania szans w dostępie do kształcenia dziecka z rodziny ubogiej Abstrakt  PDF
Grażyna Małgorzata Cęcelek
 
Vol 10, No 35/1 (2015): Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizacja i formy – refleksje pedagogiczne Abstrakt  PDF (English)
Jolanta Karbowniczek, Urszula Ordon
 
Vol 10, No 37/3 (2015): Metodyczne aspekty realizowania koncepcji kształcenia zintegrowanego w przedszkolach i klasach I-III Metoda projektu edukacyjnego jako sposób wyzwalania dziecięcej aktywności i ekspresji twórczej w opinii nauczycieli, rodziców i dzieci (na podstawie projektu Teatr, realizowanego w grupie dzieci pięcioletnich) Abstrakt  PDF
Magdalena Sabina Zrałek
 
Vol 10, No 37/3 (2015): Metodyczne aspekty realizowania koncepcji kształcenia zintegrowanego w przedszkolach i klasach I-III Wykorzystanie metod aktywizujących przez nauczycieli przedszkoli i klas I–III – raport z badań Abstrakt  PDF
Urszula Ordon
 
Vol 10, No 37/3 (2015): Metodyczne aspekty realizowania koncepcji kształcenia zintegrowanego w przedszkolach i klasach I-III Zajęcia plastyczne w klasach I–III oparte na metodzie praktycznej działalności uczniów Abstrakt  PDF
Ewa Piwowarska
 
Vol 11, No 2(40) (2016): Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu Budowanie partnerstwa w relacji rodzic – nauczyciel z odwołaniem do tradycyjnych i współczesnych form pracy Abstrakt  PDF
Irena Pulak, Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk
 
Vol 11, No 2(40) (2016): Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu Kształtowanie podmiotowości ucznia w relacji do jego tożsamości Abstrakt  PDF
Joanna Juszczyk-Rygałło
 
Vol 11, No 3(41) (2016): Arteterapia w edukacji elementarnej Kształcenie wrażliwości emocjonalnej i społecznej przyszłych nauczycieli metodami edukacji kulturalnej i arteterapii Abstrakt  PDF
Wita Szulc
 
Vol 9, No 31/1 (2014): Nauczyciel edukacji elementarnej Rola nauczyciela w pomocy dzieciom w rodzinach migracyjnych Abstrakt  PDF
Łukasz Burliga
 
Vol 11, No 2(40) (2016): Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu Uczeń jako podmiot i przedmiot działalności nauczyciela Abstrakt  PDF
Maria Szymańska
 
Vol 11, No 2(40) (2016): Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu Ewaluacja w szkole – w kierunku kontroli czy wspomagania? Abstrakt  PDF
Zuzanna Sury
 
Vol 12, No 1(43) (2017): Edukacja elementarna wobec aktualnych zmian oświatowych Poczucie partycypacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmianach edukacyjnych. Raport z badań Abstrakt  PDF
Ewa Kochanowska
 
Vol 12, No 1(43) (2017): Edukacja elementarna wobec aktualnych zmian oświatowych Wiedza nauczycieli przedszkoli na temat zaburzeń rozwojowych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych Abstrakt  PDF
Urszula Oszwa, Kinga Kasperek
 
No 24/2 (2012): Literatura dziecięca w edukacji elementarnej - "Cała Polska czyta dzieciom" Doniosła rola wzorowego czytania Abstrakt  PDF
Wanda Grelowska
 
Vol 13, No 1(47) (2018): Idee pedagogiczne Marii Montessori - wczoraj i dziś Nauczyciele, którzy nie uczą. Być nauczycielem w przygotowanym do uczenia się otoczeniu elementarnej szkoły Montessori Abstrakt  PDF (English)
Monica Salassa
 
Vol 9, No 31/1 (2014): Nauczyciel edukacji elementarnej Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej – raport z badań Abstrakt  PDF
Anna Pękala
 
Vol 9, No 31/1 (2014): Nauczyciel edukacji elementarnej Kompetencje nauczyciela edukacji elementarnej Abstrakt  PDF
Iwona Samborska
 
1 - 21 z 21 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.