Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 13, No 3(49) (2018): Zabawka w życiu dziecka. Konteksty historyczne i edukacyjne Zastosowanie zabaw tematycznych, zabawek i rekwizytów w edukacji przedszkolnej- przykłady z praktyki pedagogicznej Abstrakt  PDF
Stanisława Katarzyna Nazaruk, Anna Klim-Klimaszewska
 
Vol 11, No 2(40) (2016): Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu i kształceniu Podejście Reggio Emilia jako doświadczenie edukacyjne oparte na partycypacji. O możliwym w przedszkolu przymierzu nauczycieli i rodziców Abstrakt  PDF
Aleksandra Maj
 
Vol 14, No 2(52) (2019): W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej Diagnoza kompetencji zawodowych oraz potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Stanisława Katarzyna Nazaruk, Joanna Marchel
 
Vol 11, No 4(42) (2016): Socjalizacja dziecka Zdolność rozpoznawania potrzeb innych ludzi przez dzieci przedszkolne Abstrakt  PDF
Justyna Meissner-Łozińska
 
Vol 13, No 1(47) (2018): Idee pedagogiczne Marii Montessori - wczoraj i dziś Związek leśnych przedszkoli z metodą Marii Montessori Abstrakt  PDF
Magdalena Christ, Agata Preuss
 
Vol 12, No 3(45) (2017): Wartości i antywartości literatury dziecięcej Wprowadzanie dziecka w świat wartości a rola literatury dziecięcej – przykłady z praktyki pedagogicznej Abstrakt  PDF
Stanisława Katarzyna Nazaruk
 
Vol 9, No 33/3 (2014): Diagnozowanie dziecka w szkole i przedszkolu Diagnoza przedszkolna jako wsparcie sukcesu edukacyjnego dziecka Abstrakt  PDF
Marta Kromka, Katarzyna Ptaśnik-Cholewa
 
Vol 14, No 3(53) (2019): Rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce i na świecie Polskie przedszkola na uchodźstwie w okresie II wojny światowej Abstrakt  PDF
Witold Chmielewski
 
Vol 10, No 37/3 (2015): Metodyczne aspekty realizowania koncepcji kształcenia zintegrowanego w przedszkolach i klasach I-III Edukacja (przed)szkolna sześciolatków (refleksje o wprowadzaniu reformy przez MEN) Abstrakt  PDF
Małgorzata Suświłło
 
Vol 10, No 35/1 (2015): Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Czas wolny przedszkolaków z rodzin wielokulturowych Abstrakt  PDF
Ewa Sowa-Behtane
 
No 25/3 (2012): Wychowanie społeczno-emocjonalne dziecka Kształtowanie umiejętności kontaktów społecznych dziecka w rodzinie i przedszkolu Abstrakt  PDF
Ewa Miśkowiec
 
No 17-18/3-4 (2010): Dziecko w świecie wartości Wychowanie przez pracę i do pracy w przedszkolu – odkrywanie wartości pracy przez najmłodszych Abstrakt  PDF
Maria Królica
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.