Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy dzieci 5-letnich – „Najlepiej z rodzicami”

  • Martyna Szczotka Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny
Opublikowane
2016-05-27
Jak cytować
Szczotka, M. (2016). Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy dzieci 5-letnich – „Najlepiej z rodzicami”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 9(34/4), 149-154. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/99

Inne teksty tego samego autora