Edukacja językowa w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori

Barbara Surma

Abstrakt


Edukacja językowa pełni szczególną funkcję w koncepcji pedagogicznej M. Montessori. W swoich rozważaniach na temat rozwoju dziecka autorka wiele miejsca poświęca ukazaniu, w jaki sposób dziecko nabywa umiejętność mówienia i komunikowania się z otoczeniem. Podkreśla też znaczenie języka w kształtowaniu osobowości dziecka oraz całych społeczeństw, ich kultury i cywilizacji. Celem artykułu jest przybliżenie teoretycznych i metodycznych podstaw edukacji językowej oraz ukazanie jej przewodniej i integracyjnej roli w koncepcji pedagogicznej M. Montessori. W pierwszych punktach tego artykułu ukazuję podstawy filozoficzne, psychologiczne i metodyczne systemu pedagogicznego M. Montessori, a następnie przedstawiam cele, treści i sposoby ich realizacji w przedszkolu.

Słowa kluczowe


edukacja językowa; pedagogika Marii Montessori

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Guz S., System pedagogiczny Marii Montessori w teorii i praktyce, [w:] Metoda Marii Montessori. Historia i współczesność, pod red. S. Guz, UMCS, Lublin.

Honegger Fresco G., Cronologia di una vita, [w:] Montessori perché no? Una pedagogia per la crescita, FrancoAngeli, Mediolan 2000.

Montessori M., Come educare il potenziale umano, Garzanti, Mediolan 1992.

Montessori M., L’autoeducazione nelle suole elementari, Garzanti, Mediolan 1992.

Montessori M., La formazione dell’uomo, Garzanti, Mediolan 1993.

Montessori M., La mente del bambino, Garzanti, Mediolan 1992.

Montessori M., Wychowujcie dla pokoju. Dlaczego dziś wychowanie może mieć wpływ na świat?, [w:] Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, pr. zb. pod red. B. Surmy, Palatum-Ignatianum, Łódź- Kraków 2009.

Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, Surma B.(red.), Palatum-Ignatianum, Łódź- Kraków 2009.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2000, cz. 1.

Surma B., Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Palatum, Łódź 2008.

Żebrowska M., Teorie rozwoju psychicznego, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, pod red. M. Żebrowskiej, PWN, Warszawa 1975.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787