Innowacyjne rozwiązania w metodzie Marii Montessori

Barbara Surma

Abstrakt


Celem tego artykułu jest wskazanie możliwości twórczego podejścia do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w metodzie M. Montessori, która powstawała w ramach prowadzonego eksperymentu na początku XX wieku. W samych założeniach teoretycznych można zauważyć przesłanki, że jest metodą otwartą na innowacyjne podejście, bowiem w centrum działań pedagogicznych znajduje się dziecko. Indywidualne podejście do dziecka, które rozwija się według własnego planu oraz w różnych kontekstach kulturowych może być realizowane w warunkach, które M. Montessori nazwała przygotowanym otoczeniem. W ramach troski o przygotowanie tego otoczenia odpowiadającego potrzebom dzieci nauczyciele tworzą nowe materiały rozwojowe. Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób i w jakim zakresie można wprowadzać innowacyjność w metodzie M. Montessori zostały opisane wybrane, innowacyjne materiały rozwojowe w pięciu obszarach edukacyjnych.

Słowa kluczowe


innowacyjność; twórczość; metoda Marii Montessori; materiał rozwojowy; przygotowane otoczenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Erica, Warszawa 2010.

Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, UJ, Kraków 1999.

Półturzycki J., Innowacja pedagogiczna, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, pod red., T. Pilcha, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56 z dnia 15 maja 2002 r., poz. 506).

Rusakowska D., Nauczyciel i innowacje pedagogiczne, IWZZ, Warszawa 1986.

Schulz R., Teoretyczne podstawy twórczości pedagogicznej, CDN, Warszawa 1990.

Schulz R., Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i praktyki, IBE, Warszawa 1994.

Skulicz D., Innowacyjny aspekt badań pedagogicznych, [w:] Teoretyczne podstawy pedagogiki, pod red. S. Palki, Skrypty Uczelniane UJ, nr 562, Kraków 1987.

Surma B., Biel K., Ja jestem dobrym Pasterzem. Przewodnik metodyczny do katechezy Dobrego Pasterza dla dzieci od trzeciego do piątego roku życia, Palatum, Łódź 2011.

Surma B., Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Palatum, Łódź 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787