Tendencje i kierunki zmian we wczesnej edukacji dziecka

Abstrakt

Recenzja książki:
Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty, red. Teresa Parczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016

Bibliografia

Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce. Wybrane aspekty, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Michałowski S., Dziecko. Przyroda. Wartości, [w:] Dziecko w świecie przyrody, red. B. Dymara, S. Michałowski, L. Wolman-Mazurkiewicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

Opublikowane
2017-11-20
Jak cytować
Szczotka, M. (2017). Tendencje i kierunki zmian we wczesnej edukacji dziecka. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(3(45), 233-236. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/957

Inne teksty tego samego autora