Tendencje i kierunki zmian we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Recenzja książki: Współczesne trendy edukacji, red. Ewa Smak, Katarzyna Wereszczyńska, Anna Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 288.

Abstrakt

Przemiany zachodzące we współczesnym świecie stawiają przed placówkami dydaktyczno-wychowawczymi coraz to nowsze wyzwania. Osoby odpowiedzialne za planowanie oraz realizację procesu kształcenia i wychowania często stają przed wyzwaniem, którym jest dostosowywanie się do realiów coraz szybciej zmieniającego się świata. Edukacja szkolna stopniowo traci swój monopol na wprowadzanie wychowanków w dorosłe życie na rzecz innych źródeł wiedzy i miejsc, w których możliwe jest zdobywanie cennych doświadczeń. Tradycyjne metody przekazywania wiedzy i sposób organizacji całego systemu kształcenia przestają być kompatybilne z tym, jakie wymagania przed młodymi ludźmi stawia i stawiać będzie życie w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.

Opublikowane
2016-07-19
Jak cytować
Szczotka, M. (2016). Tendencje i kierunki zmian we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Recenzja książki: Współczesne trendy edukacji, red. Ewa Smak, Katarzyna Wereszczyńska, Anna Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 288. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 11(2(40), 173-176. Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/652

Inne teksty tego samego autora