Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Ogłoszenia

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: DOAJ, Erih Plus, BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index, Biblioteka Narodowa oraz na ministerialnej czasopism punktowanych.

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce ma przyznane - 70 punktów.

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/announcement