Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce


Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index oraz na ministerialnej liście B czasopism punktowanych (9 punktów).

Od roku 2016 publikujemy teksty w dziale: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, nauczanie języków obcych dzieci (artykuły naukowe - teoria, i scenariusze zajęć - praktyka)

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/announcement

Aktualności

 

Planowana tematyka numeru 2/2019

 

Vol. 14, 2019/2, No. 52

W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej

Termin nadsyłania tekstów: 15.03. 2019

In search of a model of effective teacher education

Papers submission deadline: 15.03. 2019

 
Opublikowane: 2018-08-22
 

Planowana tematyka numeru 1/2019

 

Vol. 14, 2019/1, No. 51

Być dzieckiem we współczesnym świecie – między
infantylizmem a prawomocnością
(termin nadsyłania tekstów: 15.01.2019)


To Be a Child in The Modern World – Between
Infantilism and Empowerment
(papers submission deadline: 15.01.2019)

 
Opublikowane: 2018-07-11
 

ORCID - informacje dla Autorów

 

Wszystkich Autorów prosimy o zarejstrowanie się na stronie https://orcid.org w celu pobrania swojego numeru identyfikacyjnego, który należy wkleić w swoich metadanych.

W tym celu proszę link zacząć od http:// (usunąć "s") i po zalogowaniu się na stronie EETP wpisać w odpowiednie miejsce swój numer ORCID.

Redakcja EETP

 
Opublikowane: 2018-07-11
 

Informacje dla Autorów

 

Autorów, którzy chcą opublikować swój artykuł w kwartalniku EETP prosimy o zarejestrowanie się na stronie i przesłanie pliku do recenzji (bez swoich danych) oraz pliku pomocniczego (z danymi Autora). Przy rejestracji należy wpisac swój numer ORCID pobrany z https://orcid.org - należy link zacząć od http://

Tylko artykuły przesłane na stronę EETP będą podlegały procesowi recenzji.

W trakcie procedury przesyłania tekstu proszę wybrać jedną z opcji dotyczących działu. Obecnie mamy dział: artykuły naukowe; nauczanie dzieci języków obcych - artykuły naukowe; nauczanie dzieci języków obcych - praktyka; recenzje; sprawozdania z konferencji.

 
Opublikowane: 2018-05-22
 

Temat numeru 4/2018

 

Vol. 13, 2018/4, No.50

Metody badań nad dzieciństwem (termin nadsyłania 01.09.2018)

Methods of Research on Childhood (deadline: 01.09.2019)


 
Opublikowane: 2017-05-16
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 13, No 2(48) (2018): Twórczość w edukacji XXI wieku

Spis treści

Introduction

Maria Szymańska
PDF
7
Maria Szymańska
9

Scientific articles

Monika Modrzejewska-Świgulska, Aleksandra Chmielińska
PDF
13-26
Elżbieta Aniela Marek
PDF
27-44
Grażyna Małgorzata Cęcelek
PDF
45-59
Halina Aleksandra Bejger
PDF
61-88
Dagmara Katarzyna Lewandowska, Kamila Lipka
PDF
89-106
Klaudia Barbara Żernik
PDF
108-121
Magdalena Karolina Sasin
PDF
123-138
Maciej Kołodziejski
PDF
139-164
Martyna Szczotka, Katarzyna Szewczuk
PDF
165-182
Ewa Zofia Tomaszewska
PDF
183-194

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Quel temps fait-il? Scenariusz zajęć j. francuskiego o pogodzie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Agnieszka Wierzchosławska
PDF
197-201

Reviews

Kreatywny nauczyciel- Kreatywny uczeń. Recenzja pracy zbiorowej „Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka”, red. naukowa Irena Adamek i Józefa Bałachowicz Wyd. „Impuls”, Kraków 2013, ss. 292
Joanna Sikorska
PDF
205-209