Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce


Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index oraz na ministerialnej liście B czasopism punktowanych (9 punktów).

Od roku 2016 publikujemy teksty w dziale: artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji, nauczanie języków obcych dzieci (artykuły naukowe - teoria, i scenariusze zajęć - praktyka)

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/announcement

Aktualności

 

Tematyka kolejnych numerów

 

Vol. 13, 2018/1, No.47

Idee pedagogiczne Marii Montessori – wczoraj i dziś

(termin nadsyłania 15. 01. 2018) - przyjmujemy teksty w języku polskim i językach kongresowych

The Pedagogical Ideas of Maria Montessori - Yesterday and Today

(deadline 15. 01. 2018) 

Vol. 13, 2018/2, No.48

 Twórczość w edukacji XXI wieku (termin nadsyłania 15. 03. 2018) - przyjmujemy teksty w języku polskim i językach kongresowych

Creativity in Education the 21th Century 

(deadline: 15. 03. 2018)

 

Vol. 13, 2018/3, No. 49

Zabawka w życiu dziecka. Kontekst historyczno-edukacyjny (termin nadsyłania 15. 05. 2018)

Toy in he Child's life. Historical and Educational Context

(deadline: 15.05.2018)

Vol. 13, 2018/4, No.50

Metody badań nad dzieciństwem (termin nadsyłania 01.09.2018)

Methods of Research on Childhood (deadline: 01.09.2019)


 
Opublikowane: 2017-05-16
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 12, No 4(46) (2017): Czasopiśmiennictwo dla dzieci XIX i XX wieku

Spis treści

Introduction

Wprowadzenie
Grzegorz Michalski
6
Wprowadzenie
Grzegorz Michalski
8

Scientific articles

Grzegorz Michalski
11-26
Iwonna Michalska
27-39
Helena Oskwarek, Katarzyna Szewczuk
41-53
Iwona Tomas
55-69
Olena V. Vasylenko
71-80

Teaching Foreing Languages to Children - Scientific articles

Aneta Kamińska
83-93

Teaching Foreing Languages to Children - Practice

Podejście wielozmysłowe w nauczaniu języków obcych dzieci
Tatiana Konderak
PDF
97-99
Fruit song – scenariusz zajęć z języka angielskiego dla przedszkolaków
Tatiana Konderak, Marta Markiewicz
PDF
101-117